Jak wyświetlić formułę znajdującą się w danej komórce

Każda komórka w Arkuszu Google ma swój adres – jest to numer wiersza i kolumny – można to traktować jako współrzędną. W komórce może znajdować się liczba, tekst lub formuła. Jeżeli jest tam formuła to wówczas widzimy domyślnie wynik działania tej formuły.

Przy okazji wyjaśnię, że wiersze oznaczane są kolejnymi numerami, natomiast kolumny oznaczane są literami alfabetu.
Domyślnie w nowo utworzonym arkuszu mamy do dyspozycji 1000 wierszy oraz 26 kolumn oznaczonych do litery "Z".
Szybka kalkulacja pozwala stwierdzić zatem, że na start w nowym Arkuszu Google mamy 26 000 komórek 😁 
Więcej ciekawostek na temat Arkuszy Google znajdziesz tutaj.

Aby wyświetlić formułę znajdującą się w komórce można kliknąć dwukrotnie prawym przyciskiem myszy na tę komórkę. To najszybszy i najprostszy sposób. Po dwukrotnym kliknięciu w danej komórce wyświetli się nam wpisana tam formuła zamiast wyniku jej działania. Widać to na poniższym obrazku. Dzięki umiejętności wyświetlenia formuły możemy ją także edytować, czyli zmieniać.

Jak pokazać formułę w danej komórce w Arkuszach Goole

Jak pokazać formułę znajdującą się w komórce?

Oczywiście prawie zawsze jest tak, że daną rzecz możemy zrobić na kilka różnych sposobów. Innym sposobem, aby zobaczyć jak wygląda formuła zapisana w danej komórce jest kliknięcie raz na daną komórkę (czyli podświetlenie jej – zaznaczenie) i wówczas w pasku formuły będzie widać formułę.

Aby wyświetlić wszystkie formuły w danym arkuszu możemy użyć skrótu klawiszowego CTRL + ~. Taka kombinacja pokaże we wszystkich komórkach arkusza formułę zamiast wyniku jej działania – oczywiście pod warunkiem, że w danej komórce jest formuła, a nie liczba lub tekst. Opcja ta jest dostępna także w menu Widok→Pokaż Formuły.

Skrót klawiszowy pozwala pokazać formuły w komórkach arkusza
Skrót klawiszowy CTRL+~ pozwala wyświetlić formuły we wszystkich komórkach arkusza

Niestety czasem podany przeze mnie powyżej skrót klawiszowy może nie zadziałać – wynika to najprawdopodobniej z tego, że ktoś używa polskiej wersji Arkuszy Google – odnośnie wersji językowych w Google Sheets można przeczytać tutaj.

Skróty klawiaturowe będę na pewno opisywał nieco dokładniej w późniejszym czasie na tym blogu.
Na chwilę obecną podaję wam link do pomocy Google, gdzie opisane są skróty klawiszowe - 
https://support.google.com/docs/answer/181110

Chcę, abyś drogi Czytelniku wiedział, że umiejętność znalezienia formuły, jej edycji oraz wyświetlenia jest kluczowa. To są całkowite podstawy pracy z Arkuszami Kalkulacyjnymi Google. Nie ma nic gorszego, niż nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak formuła. Następstwem tego jest bardzo często usuwanie napisanych przez kogoś innego formuł. Osoba nie mająca zielonego pojęcia o formułach patrząc na liczbę w danej komórce arkusza widzi tylko liczbę i nawet przez chwilę nie pomyśli, że ta liczba jest wynikiem działania formuły.