Jak połączyć razem dane z kilku zakładek w jednym arkuszu Google Sheet

Możliwość tworzenia zakładek w arkuszu kalkulacyjnym jest bardzo pomocna w pracy z dużą ilością danych. Niemalże intuicyjnie przechowujemy dane z różnych miesięcy w różnych zakładkach pliku. Dane dotyczące różnych pracowników naszej firmy także możemy przechowywać w różnych arkuszach w Google Sheetach. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba, aby połączyć dane znajdujące się w kilku zakładkach. Łatwiej jest przeanalizować dane zebrane w jednej tabeli arkusza kalkulacyjnego. Poniżej pokazuję jak poprawnie wykonać scalanie danych z kilku zakładek w Arkuszu Google.

O tym jak sobie radzić z dużą ilością danych w pliku i jak poprawić czytelność takiego arkusza pisałem tutaj -  https://www.rafalkurzyna.pl/triki/czytelnosc-danych-arkusze-google/ 

Oczywiście najprostszym i najbardziej prymitywnym sposobem jest skopiowanie zawartości innych zakładek i wklejenie do jednego, wspólnego arkusza. Każdy na pewno od razu dostrzega złe strony takiego rozwiązania. Oprócz tego, że takie działanie jest czasochłonne to w przypadku zmiany danych w jednym z arkuszy całą operację trzeba powtórzyć od nowa. Scalanie danych z kilku zakładek w arkuszu Google Sheet trzeba zrobić inaczej.

WORK SMART NOT HARD – czyli jak szybko i sprytnie skleić dane z kilku zakładek w Arkuszach Google

Zgodnie z tym powiedzeniem pokażę wam super prosty i szybki sposób na zaimportowanie danych z kilku zakładek w arkuszu kalkulacyjnym i umieszczenie tych danych w jednym zbiorczym arkuszu.

Załóżmy, że mamy Arkusz Kalkulacyjny Google, w którym gromadzimy dane na temat pracy naszych handlowców. Chłopaki ciężko pracują i sprzedają towar na giełdzie owocowo-warzywnej. Nasza firma posiada w asortymencie kilka produktów. Wyniki z każdego miesiąca zapisujemy w oddzielnej zakładce. Sytuację ilustruje poniższy screen.

Kilka zakładek w Arkuszu Kalkulacyjnym Google

Na koniec kwartału chcielibyśmy podsumować wyniki. Rozliczyć się z naszymi współpracownikami, być może jakieś premie wypłacić. Chcemy na dane z tych trzech miesięcy popatrzeć zbiorczo. Chcemy zrobić kilka prostych statystyk, podsumować, pogrupować itp.

Jednym z łatwiejszych i szybszych sposobów na połączenie danych z kilku arkuszy i wyświetlenie ich zbiorczo w oddzielnym arkuszu jest użycie poniższej formuły:

={styczen!A2:E12;luty!A2:E12;marzec!A2:E12}

Dzięki użyciu nawiasów klamrowych „{}” możemy zaimportować dane z innych zakładek w danym arkuszu i podając zakres komórek możemy te sklejone dane wyświetlić. Oczywiście wiersz nagłówkowy kopiujemy ręcznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały czas mamy aktualne dane w naszym zestawieniu. W momencie kiedy w jednej z zakładek zmieni się wartość jakiejś komórki to os razu ta zmiana jest widoczna w zestawieniu zbiorczym.

Przy dużej ilości danych polecam ci zablokować pierwszy (nagłówkowy) wiersz - o tym jak to zrobić pisałem tutaj -  https://www.rafalkurzyna.pl/triki/jak-zablokowac-gorny-pierwszy-wiersz-w-arkuszu-google/ 

Dane sklejone z kilku arkuszy wyświetlam zbiorczo w zakładce o nazwie kwI, czyli mam tutaj podsumowanie pracy moich handlowców za pierwszy kwartał.

Sposób na scalenie danych z kilku zakładek

Oczywiście oprócz tego sposobu taką operację można wykonać na kilka innych sposób. Można użyć funkcji do importu danych. Można wykorzystać także funkcję do filtrowania danych i pobierać dane z kilku zakładek. Jednak uważam, że ten, opisany wyżej sposób jest najprostszy i najszybszy.

Polecam :))))

Dodaj komentarz