Jak korzystać z zakresów nazwanych w Arkuszach Google

Zakresy nazwane w Arkuszach Google są przeze mnie wykorzystywane tak często jak tylko się da. Zawsze w sytuacji kiedy muszę pobawić się liczbami z określonego obszaru arkusza to lubię nadać nazwę takiemu zakresowi komórek. Z takiej nazwy korzystam trochę jak ze zmiennej w programowaniu – natomiast nie chcę Cię przerazić, więc już więcej nie będę tutaj pisał nic o zmiennych (poza jednym wyjątkiem).

Właśnie dokładnie tym są zakresy nazwane – jest to pewien zdefiniowany zakres komórek w Arkuszach Google mający unikalną nazwę.

Zakres nazwany w Google Sheet powinien posiadać nazwę. Tak jak wspomniałem powyżej nazwa powinna być unikalna w skali całego pliku. Zakres nazwany możemy nazwać w miarę dowolnie – ważne aby ta nazwa nie posiadała spacji, ani znaków interpunkcyjnych. Nazwa musi być krótsza niż 250 znaków. Nie powinno się także nazywać zakresów nazwanych tak jak adresuje się komórki w arkuszu, czyli A1 lub B3. W zakresach nazwanych można stosować polskie znaki.

Zakresy nazwane w Arkuszach Google

Mówiąc bardzo ogólnie z nazywaniem zakresów nazwanych jest trochę tak jak z nazewnictwem zmiennych czy nawet plików lub folderów. Istnieją pewne ogólne zasady i warto się do nich stosować.

Czy wiesz, że
Więcej o zakresach nazwanych i nie tylko zajdziesz na moim kanale filmowych w serwisie Youtube, który jest właśnie poświęcony Arkuszom Google.

Jak utworzyć zakres nazwany w Arkuszach Google

Aby utworzyć zakres nazwany, należy wejść w menu w Dane i wybrać opcję Zakresy nazwane. Zakresy nazwane można dodawać, można je także usuwać. Jest również możliwość edycji zakresów nazwanych.

Aby nieco przyspieszyć tworzenie zakresu nazwanego można najpierw zaznaczyć odpowiedni zakres komórek i dopiero potem wybrać opcję z menu Zakresy nazwane. Wówczas wystarczy tylko wpisać nazwę i już – zakres nazwany zostanie utworzony.

Edycja zakresu nazwanego w Google Sheet

W momencie kiedy już mamy utworzony zakres nazwany to możemy go wykorzystywać we własnych formułach i podawać jako argumenty wywoływanych funkcji. Poniżej przedstawiam przykład w jaki sposób korzystam z zakresu nazwanego aby obliczyć sumę liczb z podanego zakresu.

Praktyczne użycie zakresu nazwanego w formule

Zamiast zapisać formułę w postaci

=SUM(A1:D10)

To zapisałem formułę w sposób następujący

=SUM(calosc)

Co więcej – Arkusz Google podpowiada nam nazwy zakresów nazwanych. Jest to bardzo pomocna opcja, szczególnie jeżeli mamy dużo zakresów nazwanych.

Jak widać na poniższym screenie nie możemy w obrębie jednego pliku użyć dwóch takich samych nazw do nazwania zakresów nazwanych. Jednak z drugiej strony możemy wykorzystywać zakresy nazwane w całym pliku, również w innych zakładkach.

Nie możemy utworzyć dwóch zakresów nazwanych o takiej samej nazwie
Tworzenie zakresów nazwanych w zestawieniu sprzedaży w firmie

Jeszcze jeden krótki przykład z zakresami nazwanymi do wykorzystania natychmiast w praktyce. Zakładam, że jeżeli prowadzisz własną firmę to również coś musisz sprzedawać. Robisz to sam, albo masz handlowców. Załóżmy, że w Twojej firmie sprzedaje 3 świetnych handlowców: Marek, Adam i Janusz. Chcesz szybko porównać ich wyniki finansowe za ostatni rok. Dysponujesz danymi sprzedażowymi, jakie oni wygenerowali. Owe zestawienie finansowe widzisz w ujęciu kwartalnym.

Zakresy nazwane w praktyce

Tak jak to opisywałem powyżej zaznaczasz odpowiednie zakresy komórek, a następnie wybierasz z menu opcję Dane->Zakres nazwany i wpisujesz nazwę jaką chcesz nadać temu zakresowi komórek. Zakresów nazwanych możesz utworzyć dowolną ilość. Oczywiście w praktyce raczej będziemy nazywać większe zakresy komórek, niż tutaj na przykładzie. Ale w tak prostej sytuacji widać, że łatwiej posłużyć się nazwą „kwartal1” niż pamiętać adresy komórek w Arkuszu Kalkulacyjnym.

Powyżej widać jeszcze jedną sztuczkę – otóż zamiast analizować i ręcznie porównywać liczby możesz użyć funkcji Sparkline, aby wyświetlić w jednej komórce taki mały wykres, który pokazuje tendencję w podanym zakresie komórek.

Wrzucam tutaj, trochę w ramach testu plik GIF pokazujący sekwencję czynności jakie wykonywałem robiąc dla was ten przykład (plik waży ponad 700 Kb). Kliknij w to zdjęcie, aby je powiększyć i zobaczyć animację. Plik, na którym tutaj pracuję możesz pobrać stąd – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YR1M9ckNX0VM4IBSc0A4bxdFIqQsj5x0q9fW6roM-G0/edit?usp=sharing

Jak zrobić zakres nazwany w praktyce
Jak zrobić zakres nazwany w Arkuszach Google – animacja

Poniżej przedstawiam nagranie video, na którym widać jak w praktyce przerabiam zagadnienia o których pisałem w niniejszym artykule. Akurat tutaj nagrałem zabawy z pierwszą częścią artykułu. Zapraszam do oglądania i oczywiście łapki w górę, jeżeli uważacie, że to było pomocne.

Plik z przykładami z video można pobrać tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMOC1h3HNK5n-3i-Fe-Tl7XvaUTStHdbpyll3LqdLVI/edit?usp=sharing