Funkcja do sprawdzenia czy liczba jest parzysta

W Arkuszach Google istnieje cała masa funkcji – na serio wbudowanych funkcji jest dużo – kiedyś to policzę. W kategorii funkcji matematycznych istnieją dwie funkcje, które pozwalają sprawdzić, czy liczba jest parzysta, czy też jest nieparzysta. Umiejętność napisania formuły pozwalającej na sprawdzenie parzystości liczby może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.

Jak pamiętacie zapewne ze szkoły podstawowej do liczb parzystych zaliczamy te, które dzielą się przez dwa i nie zostaje z tego działania żadna reszta. Tak więc w zbiorze liczb całkowitych możemy wyróżnić dwa podzbiory – liczb parzystych (….,-6,-4,-2,0,2,4,6,8….) i liczb nieparzystych (…,-5,-3,-1,1,3,5,7,…).

Tak, tak - zero to liczba parzysta 😁

W Arkuszach Google możemy w łatwy i szybki sposób sprawdzić, czy dana liczba jest parzysta bądź nie. Robimy to za pomocą funkcji wybudowanych: ISODD oraz ISEVEN. Pierwsza funkcja sprawdza, czy argument przekazany do niej jest liczbą nieparzystą i jeżeli tak jest to zwraca TRUE, czyli wartość prawdziwą. Jako argument do tych funkcji możemy przekazać liczbę, adres komórki lub inną funkcję. Funkcja ISEVEN zwraca natomiast TRUE, jeżeli liczba przekazana do funkcji jest parzysta.

Funkcja ISEVEN pozwala sprawdzić, czy liczba lub wartość jest parzysta
Przykładowe użycie funkcji ISODD oraz ISEVEN

Czy wiesz, że
Bardzo często jako argument do funkcji przekazuje się inną funkcję.
W tej sytuacji arkusz kalkulacyjny najpierw oblicza wartości najbardziej zagnieżdżonych funkcji.
Wartości jakie zostały wyliczone z tych funkcji są brane w kolejnych obliczeniach funkcji.
Więcej informacji o podstawach dotyczących pisania formuł znajdziesz tutaj.

Praktyczne użycie funkcji do sprawdzenia parzystości liczb

W praktyce funkcji ISODD oraz ISEVEN można użyć w wielu codziennych sytuacjach. Jeden z takich problemów opisałem w artykule „Jak pokolorować na zmianę wiersze w arkuszu„. W tym konkretnym przypadku funkcje do sprawdzania parzystości zostały użyte w formatowaniu warunkowym. Na obrazku powyżej widzicie jakie efekty można uzyskać dzięki funkcjom do sprawdzania parzystości liczb. Poniżej umieszczam screen pokazujący formuły jakie zostały tam użyte.

Sprawdzenie parzystości liczb w Arkuszach Google wykonuje się za pomocą wbudowanych funkcji ISODD i ISEVEN
Formuły zawierające funkcje wbudowane ISODD oraz ISEVEN

Poniżej zamieszczam listę formuł do skopiowania dla Ciebie – dzięki temu możesz szybko skorzystać z tego co opisuję i zastosować to w swoim arkuszu do sprawdzania parzystości liczby:

=ISEVEN(4)
=ISODD(4+8-2)
=ISEVEN(SUM(B2,C2))
=IF(ISEVEN(SUM(B2,C2)),"Parzysta","Nieparzysta")
=FILTER(B2:B11,ISEVEN(B2:B11))

Na samym początku zamieszczam najprostsze i najbardziej podstawowe użycie funkcji ISEVEN. Po prostu jako argument do funkcji przekazujemy liczbę – tak na prawdę to rzadko używa się tego rodzaju formuł. Na pierwszy rzut oka widać, że liczba 4 jest parzysta, więc funkcja zwróci wartość TRUE. Najczęściej jako argument do funkcji przekazuje się adres komórki. Czwarta formuła pokazuje w jaki sposób używać funkcji ISEVEN z funkcją IF, która jest jedną z częściej wykorzystywanych funkcji wbudowanych. Na koniec przykład użycia z funkcją FILTER – więcej o tej funkcji na pewno jeszcze napiszę w przyszłości na łamach tej strony.

Naucz się tworzyć i edytować formuły – przejdź tutaj

Osobiście uważam, że umiejętność odnalezienia i prześledzenia oraz edycji formuł to jest podstawa pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Na serio, nie ma nic gorszego niż nieświadome skasowanie formuły w danej komórce. Cały czas spotykam osoby, które myślą, że w danej komórce jest zwykła wartość liczbowa, którą można zmienić. Zawsze zachęcam, aby przed edycją zawartości danej komórki w arkuszu spojrzeć na pasek formuły. Dzięki temu od razu widać, czy przypadkiem nie ma tutaj formuły. Sposób na wyświetlenie wszystkich formuł jakie mogą być umieszczone w danym arkuszu opisywałem tutaj.

Plik, który zawiera opisane przeze mnie powyżej przykłady możecie pobrać pod tym linkiem – liczę, że dzięki temu sprawdzenie parzystości liczby będzie łatwiejsze https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncZDe6BeDwCE5ahrOzTaB8qjv2A94VXDNxGN2YPtG9o/edit?usp=sharing

A wy w jakich sytuacjach potrzebowaliście sprawdzić parzystość liczby w arkuszu kalkulacyjnym? Piszcie, pytajcie, dzielcie się tym postem.

Dodaj komentarz