Lista funkcji w Arkuszach Google

Arkusze Google, podobnie jak inne tej klasy aplikacje posiadają całą masę wbudowanych funkcji. Możemy, a nawet powinniśmy używać ich we własnoręcznie pisanych formułach a potem w skryptach. Funkcje Arkuszy Google są niczym „tlen dla żywego organizmu” – wprawiają dane w ruch i dodają energii arkuszowi.

Funkcje wbudowane w Arkusze Google można podzielić na kilka kategorii: matematyczne, tekstowe, statystyczne, logiczne, itp. Kompletną listę funkcji Google Sheets z opisem ich składni można znaleźć w oficjalnej dokumentacji do Arkuszy Google – tutaj podaję link do tej strony – https://support.google.com/docs/table/25273?hl=en

Czym w ogóle są wbudowane Funkcje Arkuszy Google?

Otóż wbudowane funkcje, to są małe programy (stworzone wewnątrz Arkusza), których można łatwo użyć do wykonania jakiegoś zadania. Używanie funkcji wbudowanych jest bardzo proste. Dla przykładu funkcja SUMA pozwala na szybkie policzenie sumy liczb. Zamiast dodawać liczby na piechotę, albo na kartce możemy je wpisać do Arkusza Kalkulacyjnego Google i dzięki tej funkcji szybko zsumować.
Zobacz szczegółowe informacje odnośnie funkcji SUMA.

Sprawdź listę 10 najbardziej przydatnych funkcji w Arkuszach Google

Ciekawe jest to, że funkcja SUMA może operować na pojedynczych liczbach, adresach komórek zawierających liczby, a także na całych zakresach komórek. Podobna sytuacja jest przy wielu innych wbudowanych funkcjach – mogą one przyjmować zmienną ilość argumentów i to podanych na różne sposoby. Godnym uwagi jest fakt, że Google Sheet podpowiada nazwy wbudowanych funkcji i ilość argumentów jakie mamy tam podać.

Argumenty funkcji – o co chodzi?

Przykład użycia wbudowanej funkcji SUMA w Arkusze Google

Większość funkcji należy wywołać (użyć) podając/przekazując jej jakieś argumenty. Argumenty podajemy w nawiasie, po nazwie funkcji. Czasem tych argumentów może być całkiem dużo, ale też może być ich różna ilość. Poszczególne argumenty przekazane do funkcji rozdzielamy średnikiem „;” jeżeli używamy polskiej wersji językowej Arkuszy Google.

Dla przykładu posłużmy się wspomnianą wcześniej funkcją SUMA. Chcąc mieć np. w komórce o adresie C3 sumę liczb 15 i 27 wpisujemy do komórki C3 taki zapis:

=SUM(15;27)
Pomimo, że na obrazku powyżej widać przecinek, to pamiętajcie, że mając polską wersję Google Dokumentów używamy znaku średnika do rozdzielania argumentów funkcji.
Więcej informacji odnośnie ustawienia języka w Arkuszach Google znajdziecie pod tym wpisem lub pod tym dotyczącym Konta Google.

Ponieważ znajomość wbudowanych funkcji w Arkusze Google jest z jedną z ważniejszych umiejętności dlatego też postaram się opisać tutaj wszystkie albo przynajmniej większą część z nich. Z pewnością będę często wracał do edycji niniejszego wpisu.

Jeżeli chcesz poznać najprostszą metodę zapisania i/lub edycji formuły w danej komórce to przejdź do tego wpisu.

Poniżej przedstawiam Funkcje Arkusze Google z podziałem na poszczególne kategorie:

 1. Czasowe
 2. Inżynieryjne
 3. Filtrujące
 4. Finansowe
 5. Google
 6. Informacyjne
 7. Logiczne
 8. Wyszukujące
 9. Matematyczne
 10. Operatory
 11. Statystyczne
 12. Tekstowe
 13. Bazodanowe
 14. Parsujące
 15. Tablicowe
 16. Web

Z biegiem czasu każda nazwa funkcji w każdej kategorii będzie linkiem prowadzącym do strony w obrębie mojego serwisu, na której opiszę działanie danej funkcji i podam przykłady jej zastosowania.

C.D.N. 😜