Lista 10 najbardziej przydatnych funkcji w Arkuszach Google

Ilość wbudowanych w Arkusze Google funkcji może przyprawić o zawrót głowy. Jest ich zapewne kilkadziesiąt albo i więcej. Co jasne nie używamy każdego dnia wszystkich funkcji. Napiszę więcej – z pewnością znajdzie się wiele funkcji, których nigdy nie użyłeś. Ja, podobnie jak każdy z was mam swoje ulubione funkcje – to jest moja lista najbardziej przydatnych funkcji w Arkuszach Google.

Bardzo często okazuje się, że podobne efekty w pracy z danymi możemy uzyskać przy pomocy różnych funkcji. Jednak z pewnych względów wybieramy te, a nie inne sposoby obliczenia i analizowania danych. Jeżeli uważasz, że pominąłem tutaj jakieś ważne z twojego punktu widzenia funkcje to daj znać – być może ty używasz innych funkcji. Spróbuję te funkcje opisać w kolejnych wpisach.

Wszystkie funkcje dostępne w Arkuszach Google wraz z krótkim opisem i przykładem użycia znajdzie tutaj (artykuł w budowie).

Jakie więc funkcje moim zdaniem zaliczają się do listy 10 najbardziej przydatnych funkcji w Google Sheets?

Oto poniżej lista najbardziej przydatnych funkcji w Arkuszach Google:

 1. Sumowanie danych – funkcja SUM
 2. Sumowanie warunkowe – funkcja SUMIF
 3. Obliczanie średniej – funkcja AVERAGE
 4. Zliczanie ilości – funkcja COUNT
 5. Obliczanie ilości niepustych – funkcja COUNTA
 6. Zliczanie pod warunkiem – funkcja COUNTIF
 7. Obliczenie unikalnych ilości – funkcja COUNTUNIQUE
 8. Moja najbardziej ulubiona – funkcja IF
 9. Odwołanie do komórki – funkcja INDIRECT
 10. Łączenie ciągów znaków – funkcja CONCATENATE
W tym miejscu krótkie wyjaśnienie dlaczego na moich screenach oraz w formułach widzicie nazwy i napisy po angielsku.
Otóż z reguły używam angielsko-języcznych interfejsów aplikacji.
Robię tak, ponieważ więcej dokumentacji oraz więcej pomocy i do tego bardziej aktualnej jest z reguły dostępnej w języku angielskim.
Również formuły wpisuję używając angielskich nazw funkcji i to szczególnie wam polecam (nawet jeżeli używacie polskiego interfejsu w Arkuszach Google).
Będzie wam prościej znaleźć jakąś podpowiedź w internecie. 
Oczywiście większość funkcji wbudowanych jest przetłumaczona na język polski, ale niektóre z nich brzmią wręcz dziwacznie a jeszcze inne nie są w ogóle przetłumaczone.
Na tym blogu znajdziecie tutaj wpis odnośnie używania języka angielskiego.

Uważam, że spis powyższych funkcji to tzw. must have dla każdej osoby, która chce zrobić cokolwiek w Arkuszach Google. Z drugiej strony, dzięki znajomości tych kilku prostych funkcji możemy pisać naprawdę fajne i pomocne formuły. W dalszej części wpisu pokrótce opiszę każdą funkcję i przedstawię przykład jej użycia. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o danej funkcji to w każdej sekcji znajdziecie link do konkretnej podstrony, gdzie opisuję tę funkcję szczegółowo.

Dodatkowo bardzo często, niemalże w każdym moim arkuszu kalkulacyjny używam:

 • formatowania warunkowego,
 • zakresów nazwanych
 • sprawdzania poprawności danych

Funkcja SUM – sumowanie danych, czyli dodawanie liczb

Dzięki poprawnemu użyciu funkcji suma (SUM) możemy dodawać liczby. Możemy sumować liczby z danego zakresu komórek, z zakresu nazwanego lub po prostu liczby podane jako argumenty funkcji SUM.

Najprostsze użycie funkcji do obliczenia sumy

Sumowanie dwóch liczb może wyglądać tak jak na screenie obok. Jest to chyba najprostszy sposób użycia funkcji Suma. Mamy liczbą w jednej komórce arkusza i mamy liczbę w innej komórce arkusza Google. Jak już zapewne wiecie formułę ZAWSZE zaczynamy pisać od znaku „=”. Jako argumenty funkcja SUM może przyjmować adresy komórek, które podajemy po znaku średnika.

W sytuacji kiedy mamy dodać dwie liczby zawsze możemy użyć znaku „+” zamiast wywoływania funkcji SUM. Wynik jest ten sam

Czy wiesz, że
Funkcja SUM może przyjąć maksymalnie do 30 argumentów

Jako argumenty funkcji SUM podajemy zakres komórek

Innym przykładem użycia funkcji SUM jest podanie zakresu komórek jako argumentu. Czyli w tej sytuacji zamiast liczb lub adresów komórek po średniku podajemy adres pierwszej komórki, a po dwukropku adres drugiej komórki. Taki sposób sprawdza się świetnie w sytuacji kiedy musimy zsumować duże zakresy komórek.

Proszą pamiętajcie, że jako argument funkcji SUM możemy także podać zakres nazwany – sam często z tego korzystam – jakoś bardziej elegancko wygląda dla mnie taki zapis – szczególnie w arkuszach o znormalizowanych wymiarach i danych.

Więcej o zakresach nazwanych znajdziecie tutaj »

Użycie funkcji SUM z zakresem nazwanym – jest to jedna z najbardziej przydatnych funkcji w Arkuszach Google
Więcej o tej funkcji znajdzie we wpisie na temat funkcji SUMA.

Kolejną funkcją, której używam bardzo często w swojej pracy jest SUMIF.

Funkcja ta również służy do obliczania sumy liczb w podanym zakresie komórek, ale przed obliczeniem sumy najpierw sprawdzany jest warunek logiczny. Dopiero w sytuacji kiedy test logiczny (sprawdzenie) się powiedzie (uzyskamy wartość TRUE) dana liczba jest wliczana do całkowitej sumy.

Do funkcji SUMIF możemy przekazać dwa lub trzy argumenty. Tak jak wielokrotnie pisałem to praktycznie jest standardem, że dana funkcja może przyjmować różną ilość argumentów.

Przykład użycia funkcji SUMIF

Pokażę na przykładzie jak działa funkcja SUMIF. Załóżmy, że zrobiliśmy zakupy w osiedlowym sklepie spożywczym. Mamy krótką listę zakupów. Każdy produkt posiada cenę, ale również został przypisany do kategorii. Chcemy policzyć ile w sumie wydaliśmy pieniędzy na produkty z kategorii „mięso”. Na screenie obok prezentuję jak to zrobić przy użyciu funkcji SUMIF. Przykład ten jest wręcz książkowym przykładem użycia funkcji SUMIF.

Jako pierwszy argument do tej funkcji przekazujemy zakres komórek, na których będzie wykonywany test logiczny. Następnym argumentem jest właśnie ów test logiczny. Czyli mówiąc prościej podpowiadamy Arkuszom Google z czym ma porównać zawartość komórek z podanego wcześniej zakresu. Chodzi tutaj niejako o kryterium jakie ma zostać wzięte pod uwagę przez Google Sheet podczas wykonywania testu logicznego. Jako trzeci parametr przekazujemy zakres komórek, w których znajdują się liczby do zsumowania.

Funkcja SUMIF z dwoma argumentami

Teraz pokażę jak użyć funkcji SUMIF tylko z dwoma parametrami. Chodzi o to, że zakres liczb do obliczenia sumy może się pokrywać z zakresem komórek, na których zostanie wykonany test logiczny. W tym przykładzie będę chciał policzyć sumę cen tych produktów, które kosztują co najmniej 5 zł (czyli 5 zł lub więcej). W tej sytuacji nie musimy podawać trzeciego argumentu funkcji, ponieważ zarówno test logiczny jak i liczby do sumowania znajdują się w tym samym zakresie danych. Aby trochę urozmaicić to ćwiczenie zakres ten otrzymał nazwę – sprawdź jak posługiwać się zakresami nazwanymi w Arkuszach Google.

Teraz zajmijmy się funkcją Average – dzięki niej policzysz średnią

W tym przypadku sytuacja jest dosyć prosta. Każdy na pewno pamięta ze szkoły czym jest średnia. Non stop mówiono o średniej z ocen. Obecnie mówimy np. o średnim kursie walut. Wyrażenie to także występuje w negatywnym kontekście. Jeżeli ja jem kapustę, a ty mięso to każdy a nas średnio (statystycznie) zjada gołąbka 🙂 Dla dociekliwych polecam ten artykuł – okaże się, że czasem lepiej policzyć medianę, a nie średnią (funkcja MEDIAN w Google Sheet).

Przykładowe użycie funkcji AVERAGE w Arkuszach Google

Jak więc policzyć średnią i jak poprawnie używać funkcji AVERAGE w Arkuszach Google. Otóż więc do tej funkcji możemy przekazać liczby, a ona zwróci nam ich średnią. Jako argumenty funkcji możemy po prostu podać zbiór liczb po średniku, możemy podać zakres komórek bądź zakres nazwany. Jak widać wartość średniej jest liczona z dosyć dużą dokładnością. W menu Formatuj możemy tę dokładność określić sami – mówimy Arkuszom Google ile liczb po przecinku ma nam pokazywać.

Oczywiście wartość średniej podobnie jak wartość sumy, a także kilka innych przydatnych informacji o danym zakresie liczb możemy szybko sprawdzić bez żadnego liczenia. Jak to zrobić? Otóż zaznaczmy pewien zakres komórek (obszar arkusza) i w prawym dolnym rogu widzimy domyślnie sumę liczb, a po kliknięciu w małą strzałkę możemy wybrać inne wskaźniki jakie chcemy zobaczyć.

Jak szybko sprawdzić podstawowe wskaźniki liczbowe zaznaczone zakresu komórek w arkuszu
C.D.N. 😜

1 komentarz do wpisu “Lista 10 najbardziej przydatnych funkcji w Arkuszach Google”

Dodaj komentarz