Wszystko o formułach w Google Sheets

Formuły w Arkuszu Kalkulacyjnym są tym, czym mięśnie u człowieka. To one napędzają Twój arkusz. To dzięki sprytnie napisanym formułom możesz obliczyć niemalże dowolne rzeczy i szybko przeanalizować dane. Umiejętność wyszukiwania, edycji i tworzenia nowych formuł jest wręcz niezbędna do efektywnej pracy z Arkuszami Kalkulacyjnymi Google.

Czym są zatem formuły w Arkuszu Kalkulacyjnym Google?

Formuły w Google Sheets są to polecenia wpisane w daną komórkę. Polecenie to zaczynamy od znaku „=” – dzięki temu arkusz wie, że w tym miejscu zamiast wyświetlać tekst/wartość/liczbę wpisany w komórkę ma spróbować policzyć daną formułę i wyświetlić wynik jej działania. Zgodnie z Wikipedią formuły służą do obliczeń matematycznych, jednak w tym miejscu nie zgodzę się do końca z tą definicją. Formuły zamiast obliczeń typowo matematycznych mogą przetwarzać ciągi znaków, mogą także przeprowadzać testy logiczne lub wczytywać dane z internetu lub z innych arkuszy.

Poniżej przedstawiam przykładową formułę:

=SUM(A2:B2)

Moim zdaniem formuły wykorzystujące wbudowaną funkcję SUMA (SUM) są chyba jednymi z częściej pisanych w arkuszu kalkulacyjnym. Jak widać formułę zaczynamy od znaku równa się (=), a następnie wpisujemy ciąg poleceń, które ma wykonać program. W poleceniach tych możemy używać operatorów matematycznych (+, -, /, *, ^) – ten ostatni znaczek służy do obliczenia potęgi. W formułach również prawie zawsze wykorzystujemy funkcje wbudowane w Arkusze Google.

Więcej informacji o funkcjach wbudowanych w Google Sheets znajdziecie w dziale FUNKCJE.

Tak jak zwykle w świecie informatyki prawie każdą czynność można wykonać na kilka sposobów – tak samo sumę dwóch liczb w Arkuszu Google można policzyć na kilka sposobów.

Jak obliczyć sumę na kilka sposób w arkuszu google

Od razu wyjaśniam kilka szczegółów. Po pierwsze sposób użycia funkcji SUM w kolumnie F nie jest prawidłowy. Oczywiście wynik wyszedł poprawny, ale w ten sposób nie używa się funkcji SUM (SUMA) – już pisałem o tym. Po drugie w polskiej wersji Arkuszy Google argumenty jakie przekazujesz do funkcji musisz rozdzielić znakiem średnika „;”, a nie przecinka „,”.

W tym miejscu krótkie wyjaśnienie dlaczego na moich screenach oraz w formułach widzicie nazwy i napisy po angielsku.
Otóż z reguły używam angielsko-języcznych interfejsów aplikacji.
Robię tak, ponieważ więcej dokumentacji oraz więcej pomocy i do tego bardziej aktualnej jest z reguły dostępnej w języku angielskim.
Również formuły wpisuję używając angielskich nazw funkcji i to szczególnie wam polecam (nawet jeżeli używacie polskiego interfejsu w Arkuszach Google).
Będzie wam prościej znaleźć jakąś podpowiedź w internecie. 
Oczywiście większość funkcji wbudowanych jest przetłumaczona na język polski, ale niektóre z nich brzmią wręcz dziwacznie a jeszcze inne nie są w ogóle przetłumaczone.
Na tym blogu znajdziecie tutaj wpis odnośnie używania języka angielskiego.

Jak działają formuły w arkuszu kalkulacyjnym?

Formuły w Google Sheets działają tak jak zasady matematyki jakich uczono nas w szkole. Najpierw aplikacja próbuje znaleźć najbardziej zagnieżdżoną wartość/ funkcję/działanie – czyli sprawdza co wpisaliśmy w nawiasach. Jeżeli w nawisach przekazaliśmy poprawnie argumenty do do danej funkcji to obliczana jest wartość tej funkcji. Następnie program przechodzi do kolejnych, bardziej zewnętrznych zagnieżdżeń i oblicza kolejne wartości funkcji.

Napisałem powyżej, że w formułach można zagnieżdżać funkcje – potocznie nazywa się to formułami zagnieżdżonymi. Formuły zagnieżdżone są bardzo popularne i często używane w Arkuszach Google. Musisz umieć je analizować i edytować. Przede wszystkim musisz umieć jednak odnaleźć formułę, ponieważ nie ma nic gorszego niż nieświadome usunięcie formuły. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce wówczas kiedy ktoś po prostu zmienia wartość liczbową w danej komórce nie patrząc, czy jest tam wpisana formułą, czy też nie. Pisałem o tym tutaj.

Przykład formuły zagnieżdżonej w Arkuszu Google
Formuły jaki wpisujesz do danej komórki możesz zagnieżdżać.
Poniżej przykład takiej formuły, a powyżej screen pokazujący arkusz w praktyce.
=sum(sum(sum(sum(sum(sum(sum(sum(sum(sum(B2,B3),B4,5),B5,B6),1,2),B7),B2,2,3),B8,B9),5),B10),5,B11)

Jak tworzyć i edytować formuły w Google Sheets?

Formułę możemy zacząć wpisywać tak jak zwyczajną wartość do komórki arkusza. Dwukrotnie klikamy myszką na wybranej komórce i zaczynając od znaku równa się wpisujemy formułę. Możemy także zaznaczyć daną komórkę poprzez jednokrotne jej kliknięcie i formułę możemy zacząć wpisywać w tzw. pasku formuły – znajdziemy go w lewym górnym rogu arkusza. Pasek formuły jest oznaczony ikoną Fx.

Wpisując formułę zwracajcie uwagę na ten nieszczęsny znak równa się „=” – bardzo często się o nim zapomina, a potem zamiast wyniku działania formuły mamy w komórce tylko ciąg znaków. Należy również podawać poprawne adresy komórek w formule – jeżeli podamy nieprawidłowy adres komórki lub nieprawidłowy zakres to formuła zgłosi błąd.

Z pewnością powstanie oddzielny, dedykowany wpis na temat obsługi błędów jakie mogą się zdarzyć w formułach.

Przy bardziej skomplikowanych formułach może się okazać, że pasek formuły trzeba powiększyć, aby łatwiej się taką formułę analizowało – ma to często miejsce przy używaniu wielu zagnieżdżonych instrukcji warunkowych IF. Powiększenie rozmiaru paska formuły jest na prawdę proste – po prostu najeżdżamy myszką na linię, która oddziela pasek formuły od obszaru komórek (pokaże się wówczas podwójna strzałka) – chwytając myszką tę linię możemy ją przesunąć w dół tym samym powiększając obszar paska formuły.

Będę wdzięczny za wszelkie komentarze odnośnie formuł w Arkuszach Google. Czego wam zabrakło w powyższym artykule? Z czym macie problemy przy pisaniu własnych formuł? A może macie jakieś ciekawe doświadczenia?

2 komentarze do wpisu „Wszystko o formułach w Google Sheets”

Dodaj komentarz