Jakość danych wprowadzanych do arkusza kalkulacyjnego

Analiza danych jest świetna. Z czasem nauczysz się jak dzięki sprytnym formułom Google Sheets można okiełznać wielkie kolumny liczb i jakie ładne wykresy z nich wychodzą. Jednak na samym początku musisz pamiętać o bardzo ważnej, wręcz podstawowej zasadzie. Chodzi o jakość danych jakie wprowadzasz do arkusza.

Jeżeli w Arkuszu Kalkulacyjnym Google masz błędne dane, to i analiza oraz wyciągnięte wnioski będą z pewnością błędne.

Na ten temat napisano już wiele książek, artykułów i innych mądrych treści, ale bardzo fajnie odzwierciedla to prosta zasada znana wszystkim informatykom. GIGO – „Garbage IN ⇒ Garbage OUT„, czyli mówiąc po polsku „śmieci na wejściu ⇒ śmieci na wyjściu”. Powiedzenie to można wytłumaczyć w następujący sposób. Jeżeli do systemu (dowolnego) wprowadzisz śmieciowe dane to i efekty działania tego systemu będą śmieciowe.

Jeżeli w Twoim arkuszu kalkulacyjnym znajdą się liczby, które nie do końca poprawnie odzwierciedlające rzeczywistość to nie spodziewaj się, że ich analiza przyniesie Ci jakiekolwiek korzyści. Po prostu musisz zadbać o poprawność wprowadzanych lub importowanych danych.

Jeżeli np. zapisujesz adresy email w swoim arkuszu, a potem wysyłasz emaile do właścicieli tychże adresów, to mając błędne adresy nie spodziewaj się, że Twoja wiadomość dotrze do adresata. Warto upewnić się, że wpisywany adres email jest poprawny. To samo np. z numerem PESEL, numerem telefonu, numerem NIP, itp. Sprawdzanie, czy dane wprowadzane do systemu informatyczne są poprawne nazywa się „walidacją danych„.

Dbaj o poprawność danych jakie wpisujesz do arkusza kalkulacyjnego.

W Arkuszach Google znajdziemy pozycję w menu „Dane → Sprawdzanie poprawności danych” – to tutaj właśnie możemy wymusić na programie, aby automatycznie sprawdził jakość wprowadzonych danych.

W tym miejscu mała dygresja.
Jak wiecie wygląd i funkcjonalność aplikacji, szczególnie internetowych zmienia się w dużym tempie.
To co dziś znajduje się w jednym miejscu, za jakiś czas może być gdzie indziej.
Okno aplikacji znane Tobie teraz może się różnić od tego jakie będzie w przyszłości.
Natomiast pewne podstawowe funkcjonalności z pewnością gdzieś zostaną w takiej aplikacji.

Dane można weryfikować i walidować na różne sposoby. Np. jak sprawdzić poprawność wspomnianego powyżej adresu email? Jednym ze sposobów jest użycie prostej funkcji

=AND(NOT(ISERROR(FIND("@",A2))),NOT(ISERROR(FIND(".",A2))))

Jednak dokładniejsze wyniki z pewnością da ta funkcja:

 =REGEXMATCH(LOWER(A2),"[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}") 

Poniżej pokazuję wam zrzut ekranu, gdzie widać to o czym piszę powyżej i jak tych funkcji użyć w praktyce.

Jak sprawdzić poprawność danych w arkuszu

Niepoprawne dane można podświetlać w arkuszu używając np formatowania warunkowego.